Dobré odpoledne, je sobota 17.3.2018, 15:33. Dnes má svátek Elena/Herbert, zítra Vlastimil.
Úvod, zprávy

Celý článek
Výzva č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.
2018-03-12 08:17:42 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek. Celý článek...

Celý článek
Výzva č.1 Sociální služby MAS Blatensko, o.ps.
2018-03-12 08:14:29 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 1 Sociální služby MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategiíí CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek. Celý článek...

2. Výzva MAS Blatensko PRV
2018-02-26 16:57:33 | MAS Blatensko ©
Celý článek...

Režijní výdaje MAS Blatensko,o.p.s.
2016-10-26 09:28:42 | MAS Blatensko ©
Celý článek...

Celý článek
Oprava drobných památek
2016-01-28 11:43:55 | MAS Blatensko ©
Fond kulturního dědictví právě vyhlásil výzvu na opravu drobných sakrálních památek. Celý článek...

Celý článek
NÁRODNÍ DOTACE PRO ROK 2016
2015-11-26 07:42:13 | MAS Blatensko ©
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v měsíci listopadu Národní dotace pro rok 2016. Jedná se o podprogramy MMR na podporu bydlení, cestovní ruchu, podporu regionů a podporu územního plánování pro obce. Více informací naleznete na tomto odkazu: http://www.mmr.cz/getmedia/9c68cd2c-90b5-4167-b463-ee47b145e041/Newsletter-pro-regionalni-rozvoj-MMR_1.pdf Celý článek...

Celý článek
MAS Blatensko bude realizátorem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Blatensku
2015-11-26 07:35:23 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko podala úspěšně žádost o realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko". Na území MAS Blatensko bude vytvořeno partnerství mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími partnery. V rámci spolupráce partnerů pak budou nastaveny priority a bude zpracován MAP rozvoje vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. V projektu bude použita metoda komunitního plánování podobně jako tomu je u plánování sociálních služeb. Celý článek...

Celý článek
Vyhlášení 1. výzvy v rámci PRV pro zemědělské podnikatele
2015-09-18 07:53:04 | MAS BLATENSKO ©
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova. Žádosti budou přijímaný prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu 29. 9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00. Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.szif.cz/cs/prv2014 Celý článek...

Celý článek
KANCELÁŘ MAS BLATENSKO UZAVŘENA !!
2015-07-17 12:13:10 | MAS © Blatensko
Oznamujeme, že ve dnech 20. - 21. 7. 2015 bude kancelář MAS Blatensko uzavřena z důvodu výměny oken, konzultace poskytneme na tel.: 777 218 215 nebo 602 400 140. Děkujeme za pochopení Celý článek...

Celý článek
MMR již podruhé vyhlašuje výzvu na cestovní ruch
2015-06-09 12:42:09 | MAS © Blatensko
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti bude možné do konce tohoto měsíce. Celý článek...
  další ►
Archiv zpráv
Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace