Příjemnou noc, je sobota 23.3.2019, 2:38. Dnes má svátek Leona, zítra Ivona.
Úvod, zprávy

2018-04-16 11:40:59 | MAS Blatensko ©
Celý článek...

Celý článek
Seminář pro žadatele Výzva č.2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.
2018-03-29 12:53:53 | MAS Blatensko ©
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele k Výzvě č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s. Celý článek...

Celý článek
Výzva č. 3 MAS Blatensko, o.p.s.
2018-03-26 09:58:30 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 3 Prorodinná opatření MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek. Celý článek...

Celý článek
Výzva č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.
2018-03-12 08:17:42 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek. Celý článek...

Celý článek
Výzva č.1 Sociální služby MAS Blatensko, o.ps.
2018-03-12 08:14:29 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 1 Sociální služby MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategiíí CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek. Celý článek...

2. Výzva MAS Blatensko PRV
2018-02-26 16:57:33 | MAS Blatensko ©
Celý článek...

Celý článek
MAS Blatensko bude realizátorem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Blatensku
2015-11-26 07:35:23 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko podala úspěšně žádost o realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko". Na území MAS Blatensko bude vytvořeno partnerství mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími partnery. V rámci spolupráce partnerů pak budou nastaveny priority a bude zpracován MAP rozvoje vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. V projektu bude použita metoda komunitního plánování podobně jako tomu je u plánování sociálních služeb. Celý článek...

Celý článek
Vyhlášení 1. výzvy v rámci PRV pro zemědělské podnikatele
2015-09-18 07:53:04 | MAS BLATENSKO ©
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova. Žádosti budou přijímaný prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu 29. 9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00. Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.szif.cz/cs/prv2014 Celý článek...

Celý článek
Veřejné projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
2015-03-24 09:08:48 | MAS Blatensko ©
V měsíci dubnu proběhne připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko, o.p.s. (SCLLD) v 8 obcích Blatenska. Aktuální verzi SCLLD naleznete v sekci Dokumenty 2014-2020. Celý článek...
◄ předchozí   další ►
Archiv zpráv
Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace