Dobré dopoledne, je středa 24.1.2018, 10:20. Dnes má svátek Milena, zítra Miloš.
Úvod, zprávy

Celý článek
Z DALŠÍCH 70 MILIONŮ NA PODPORU VENKOVA SE BUDOU RADOVAT NEJVÍCE DĚTI
2015-05-28 08:27:17 | MAS Blatensko©
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo podprogram pro obnovu a rozvoj venkovských obcí. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Více informací můžete nalézt na odkazu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015 Celý článek...

Evropská komise schválila další Operační programy
2015-05-18 08:40:05 | MAS Blatensko©
11. 5. 2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program Doprava - více informací naleznete na http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Evropska-komise-schvalila-dalsi-operacni-program-tentokrat-na-rozvoj-d 13. 5. 2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program Výzkum, věda a vzdělávání - více informací naleznete na http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Evropska-komise-schvalila-v-poradi-jiz-paty-operacni-program 18. 5. 2015 - Evropská komise ukončila schvalování Programu rozvoje venkova. Čeští zemědělci z něj v příštích letech dostanou více než 84 miliard korun - více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_evropska-komise-ukoncila-schvalovani.html Celý článek...

Celý článek
Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost
2015-05-12 09:46:49 | MAS Blatensko©
Více informaci najdete na tomto odkazu: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21054/TZ_070515a.pdf Celý článek...

Celý článek
Evropská komise schválila Operační program životního prostředí
2015-05-05 10:02:24 | MAS Blatensko ©
Evropská komise schválila Operační program životního prostředí. Více informací naleznete na odkazu: http://www.opzp.cz Celý článek...

Celý článek
Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK
2015-04-30 12:43:52 | MAS Blatensko ©
Informace pro podnikatele byly dnes zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na tomto odkazu: http://www.mpo.cz/dokument157764.html Celý článek...

Celý článek
Veřejné projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
2015-03-24 09:08:48 | MAS Blatensko ©
V měsíci dubnu proběhne připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko, o.p.s. (SCLLD) v 8 obcích Blatenska. Aktuální verzi SCLLD naleznete v sekci Dokumenty 2014-2020. Celý článek...

Celý článek
Standardizace MAS SOB, o.p.s.
2014-10-03 08:51:20 | MAS ©
V současné době probíhají úpravy zakládací listiny a statutu Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Celý článek...

Celý článek
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ISÚ MAS SOB, O,P.S.
2014-09-18 08:41:54 | MAS ©
ZVEME VŠECHNY AKTÉRY ÚZEMÍ NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ISÚ MAS SOB, O.P.S. Celý článek...

Celý článek
POJĎTE SPOLEČNĚ VYTVÁŘET BUDOUCNOST ÚZEMÍ MAS SOB, O.P.S.
2014-01-14 09:52:31 | MAS ©
Otevřeli jsme pro Vás novou sekci STRATEGIE 2014 - 2020, kde naleznete informace k připravované Integrované strategii území MAS SOB, o.p.s. Stále je zde pro Vás připraven dotazník, který můžete vyplňovat. Připomínky a nápady k připravované strategii můžete zasílat na e-mail: mas@blatensko.cz Těšíme se na Vaše náměty a nápady. Celý článek...

Celý článek
SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI 19. KOLA PRV - 9. VÝZVA MAS SOB
2013-11-01 11:53:11 | MAS ©
V sekci 9. výzva je zveřejněn seznam schválených žádostí o dotaci v rámci 19. kola PRV - 9. výzva MAS SOB, o.p.s., realizace projektů, které byly schváleny proběhne nejdéle do 30. 6. 2015. Celý článek...
◄ předchozí   další ►
Archiv zpráv
Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Tereza Ptáčníková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace