Příjemnou noc, je středa 22.8.2018, 1:54. Dnes má svátek Johana, zítra Bohuslav.
Úvod, zprávy

Celý článek
MAS Blatensko bude realizátorem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Blatensku
2015-11-26 07:35:23 | MAS Blatensko ©
MAS Blatensko podala úspěšně žádost o realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko". Na území MAS Blatensko bude vytvořeno partnerství mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími partnery. V rámci spolupráce partnerů pak budou nastaveny priority a bude zpracován MAP rozvoje vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. V projektu bude použita metoda komunitního plánování podobně jako tomu je u plánování sociálních služeb. Celý článek...

Celý článek
Vyhlášení 1. výzvy v rámci PRV pro zemědělské podnikatele
2015-09-18 07:53:04 | MAS BLATENSKO ©
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova. Žádosti budou přijímaný prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu 29. 9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00. Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.szif.cz/cs/prv2014 Celý článek...

Celý článek
KANCELÁŘ MAS BLATENSKO UZAVŘENA !!
2015-07-17 12:13:10 | MAS © Blatensko
Oznamujeme, že ve dnech 20. - 21. 7. 2015 bude kancelář MAS Blatensko uzavřena z důvodu výměny oken, konzultace poskytneme na tel.: 777 218 215 nebo 602 400 140. Děkujeme za pochopení Celý článek...

Celý článek
MMR již podruhé vyhlašuje výzvu na cestovní ruch
2015-06-09 12:42:09 | MAS © Blatensko
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti bude možné do konce tohoto měsíce. Celý článek...

Celý článek
IROP DOSTAL ZELENOU
2015-06-09 12:40:31 | MAS © Blatensko
04.06.2015: Evropská komise dnes schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Klicovy-Integrovany-regionalni-operacni-program-dostal-zelenou Celý článek...

Celý článek
První možnost podpory pro podnikatele
2015-05-31 07:56:42 | MAS © Blatensko
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014- 2020. Celý článek...

Celý článek
První možnost podpory pro podnikatele
2015-05-31 07:56:42 | MAS © Blatensko
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014- 2020. Celý článek...

Celý článek
Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.
2015-05-28 13:29:07 | MAS Blatensko ©
vropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu. PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. ZDROJ: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html Celý článek...

Celý článek
Z DALŠÍCH 70 MILIONŮ NA PODPORU VENKOVA SE BUDOU RADOVAT NEJVÍCE DĚTI
2015-05-28 08:27:17 | MAS Blatensko©
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo podprogram pro obnovu a rozvoj venkovských obcí. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Více informací můžete nalézt na odkazu: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015 Celý článek...

Evropská komise schválila další Operační programy
2015-05-18 08:40:05 | MAS Blatensko©
11. 5. 2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program Doprava - více informací naleznete na http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Evropska-komise-schvalila-dalsi-operacni-program-tentokrat-na-rozvoj-d 13. 5. 2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program Výzkum, věda a vzdělávání - více informací naleznete na http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Evropska-komise-schvalila-v-poradi-jiz-paty-operacni-program 18. 5. 2015 - Evropská komise ukončila schvalování Programu rozvoje venkova. Čeští zemědělci z něj v příštích letech dostanou více než 84 miliard korun - více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_evropska-komise-ukoncila-schvalovani.html Celý článek...
◄ předchozí   další ►
Archiv zpráv
Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace