Dobré odpoledne, je čtvrtek 18.7.2019, 14:25. Dnes má svátek Martina, zítra Drahomíra.
Detail

Výzva č. 3 MAS Blatensko, o.p.s.

2018-03-26 09:58:30 | MAS Blatensko ©

MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 3 Prorodinná opatření MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek.

Foto

Foto: MAS Blatensko ©

Termín vyhlášení výzvy: 26. 03. 2018 Začátek příjmu žádostí: 26. 03. 2018 Ukončení příjmu žádostí: 15. 05. 2018 Cílem této výzvy je především realizovat aktivity zaměřené na prorodinná opatření, jejichž cílovou skupinou budou rodiče, resp. osoby pečující o malé děti v předškolním věku, a služby pro děti v mladším školním věku v době prázdnin, které jsou poskytovány v regionu MAS pouze omezeně (konkrétně se jedná o zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), příměstské tábory a dětské skupiny). Předpokládáme realizovat takové aktivity, které budou přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení pečujících osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.Autor: MAS Blatensko ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Manažer MAS a IROP: Ilona Mašková - 602 400 140
Manažer PRV: Vladimíra Kozáková - 722 107 810
Manažer OPZ a MAP II: Tereza Ptáčníková - 777 218 215

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace