Dobré odpoledne, je čtvrtek 18.7.2019, 14:13. Dnes má svátek Martina, zítra Drahomíra.
Detail

Výzva č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.

2018-03-12 08:17:42 | MAS Blatensko ©

MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Veškerou dokumentaci k výzvě najdete pod záložkou OPZ v levé liště menu webových stránek.

Foto

Foto: MAS Blatensko ©

Termín vyhlášení výzvy: 12. 03. 2018 Začátek příjmu žádostí: 12. 03. 2018 Ukončení příjmu žádostí: 23. 04. 2018 Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce. Je potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje komunitních center; to vše s využitím znalostí lokálního prostředí. Cílovou skupinou bude zejména komunita a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity).Autor: MAS Blatensko ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Manažer MAS a IROP: Ilona Mašková - 602 400 140
Manažer PRV: Vladimíra Kozáková - 722 107 810
Manažer OPZ a MAP II: Tereza Ptáčníková - 777 218 215

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace