Dobré odpoledne, je sobota 17.3.2018, 15:26. Dnes má svátek Elena/Herbert, zítra Vlastimil.
Detail

Režijní výdaje MAS Blatensko,o.p.s.

2016-10-26 09:28:42 | MAS Blatensko ©Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001893
26. 10. 2016
Projekt je určen pro Místní akční skupinu Blatenska o.p.s., která již získala Osvědčení o plnění standardů. Podporuje zacílení na přípravu a realizaci Strategie CLLD MAS Blatensko pro programové období 2014-2020, která navazuje na úspěšnou realizaci programu LEADER v uplynulém období. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací Strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD. Budou financovány podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS a animace škol a školských zařízení.

Cílem projektu je zajištění úspěšného chodu administrativy v rámci realizace SCLLD na území MAS Blatensko o.p.s. a navazování partnerství ve venkovském regionu. Jde především o bezchybnou a úspěšnou administraci jednotlivých OP (PRV, IROP, OPZ), dále pak o zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace SCLLD v území, zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství a úspěšnou a bezchybnou realizaci a administraci projektů spolupráce.


Autor: MAS Blatensko ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace