Příjemnou noc, je čtvrtek 6.8.2020, 23:15. Dnes má svátek Oldřiška, zítra Lada.
Detail

Obecná specifikace MAP

2016-02-22 10:35:56 | MAS Blatensko ©

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. podala žádost na projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko. Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Foto

Foto: MAS Blatensko ©

Cílem projektu: Obecným cílem místního akčního plánování na území MAS Blatensko je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Specifickým cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení specifických problémů a potřeb na území MAS Blatensko.Autor: MAS Blatensko ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Manažer MAS a IROP: Ilona Mašková - 602 400 140
Manažer PRV: Vladimíra Kozáková - 722 107 810
Manažer OPZ a MAP II: Tereza Ptáčníková - 777 218 215

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace