Příjemnou noc, je středa 22.8.2018, 1:44. Dnes má svátek Johana, zítra Bohuslav.
Detail

Oprava drobných památek

2016-01-28 11:43:55 | MAS Blatensko ©

Fond kulturního dědictví právě vyhlásil výzvu na opravu drobných sakrálních památek.

Foto

Foto: MAS Blatensko ©

O PROGRAMU

Cílem tohoto programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování jejich vzájemné sounáležitosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek místního významu. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také nese program podtitul „Darujme památkám nový příběh!“

Drobnou památkou rozumíme krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.). V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných židovských památek (např. náhrobků).

CO NABÍZÍME?

— grant až 40 000 Kč

— až 2 000 Kč na odborné konzultace podpořeného projektu

— 2 vzdělávací workshopy

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Nestátním neziskovým organizacím, účelovým zařízením církví, farnostem a obcím.

Více informací naleznete zde


Autor: MAS Blatensko ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace