Dobré odpoledne, je pátek 20.7.2018, 14:08. Dnes má svátek Čeněk, zítra Ilja.
Detail

První možnost podpory pro podnikatele

2015-05-31 07:56:42 | MAS © Blatensko

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014- 2020.

Foto

Foto: MAS ©

Tato výzva k programu podpory "Technologie" je vyhlášení v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
Podporovanými aktivitami budou podnikatelské záměry nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE.
Žádosti o podporu přijímá Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, která zároveň poskytuje informace o možnostech podání žádostí o dotaci.
Autor: MAS © Blatensko

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Tomanová - ředitelka MAS
Kontaktní osoba: Ilona Mašková - manažerka MAS

Svazek obcí Blatenska
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace