Dobré ráno, je úterý 2.6.2020, 8:09. Dnes má svátek Jarmil, zítra Tamara.
Detail

Standardizace MAS SOB, o.p.s.

2014-10-03 08:51:20 | MAS ©

V současné době probíhají úpravy zakládací listiny a statutu Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

Foto

Foto: MAS SOB ©

V důsledku nařízení Ministerstva zemědělství probíhají v současné době přípravy na Standardizaci MAS po celé ČR.
Standardy MAS jsou požadavky, které musí každá MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a souběžně implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD - Community-led local development strategy). Tyto strategie momentálně vznikají ve všech MAS a budou sloužit jako ucelený rozvojový dokument vztahující se na území dané MAS. Strategie má za úkol propojovat subjekty, záměry a zdroje daného území.
V naší MAS musí z těchto důvodů vzniknout tzv. Organizační složka MAS, která se bude starat o naplňování SCLLD. Tato složka musí být tvořena z části veřejnou sférou a z části zájmovými skupinami, kdy žádná z těchto skupin nesmí mít převahu v hlasovacích právech, aby byla zachována transparentnost a rovnoprávnost. Metodika pro standardizaci MAS je k dispozici na těchto webových stránkách v sekci STRATEGIE 2014 - 2020 - DOKUMENTY.
V důsledku všech těchto změn je naše MAS nucena změnit zakládací listinu a statut obecně prospěšné společnosti a uzavřít partnerské smlouvy se subjekty, které budou mít zájem podílet se na rozvoji území MAS SOB, o.p.s.
Další informace o dění v MAS můžete získat přímo v kanceláři MAS SOB, o.p.s. nebo na kontaktech uvedených na těchto wwww-stránkách.Autor: MAS ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Manažer MAS a IROP: Ilona Mašková - 602 400 140
Manažer PRV: Vladimíra Kozáková - 722 107 810
Manažer OPZ a MAP II: Tereza Ptáčníková - 777 218 215

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace