Příjemnou noc, je pátek 7.8.2020, 0:36. Dnes má svátek Lada, zítra Soběslav.
Detail

Pozvánka

2012-10-11 09:22:51 | MAS ©

MA SOB, o.p.s. srdečně zve na akci "Setkání s veřejností", která je pořádána dne 25. 10. 2012 od 14.30 hod v Myšticích. Setkání je zaměřeno na zvýšení cestovního ruchu v návaznosti na předchozí projekt spolupráce "Zavedení regionální značky Prácheňsko". Cílem setkání je zjištění silných a slabých stránek cestovního ruchu na území Prácheňska, seznámení s myšlenkou zapojení značky Prácheňsko do cestovního ruchu a také seznámení veřejnosti s tímto projektem. Těšíme se na Vaši účast :)

Foto

Foto: MAS ©

Autor: MAS ©

Kontakty

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu O, vložce č. 100

Sídlo: Spálená 727, 388 01, Blatná
IČ: 260 818 22
Číslo účtu: 209538338/0300 (ČSOB)
Tel.: 602 400 140
Email: mas@blatensko.cz
Web: www.blatensko.cz/mas
Datová schránka: hgvi7ap
Statutární orgán: Vladimíra Kozáková - ředitelka MAS
Manažer MAS a IROP: Ilona Mašková - 602 400 140
Manažer PRV: Vladimíra Kozáková - 722 107 810
Manažer OPZ a MAP II: Tereza Ptáčníková - 777 218 215

Svazek obcí Blatenska
Spolupracujeme
www.blatensko.cz/mas
© MAS Blatensko, o.p.s.
Právní doložka
Editace